Beantwoording nadere vraag Eerste Kamer over Europese Green Deal

Minister Wiebes beantwoordt een nadere vraag van de Eerste Kamer over de kabinetsreactie op het voorstel voor een Europese Green Deal.