Kamerbrief uitvoering motie-Van der Lee over kolencentrales

Minister Wiebes licht toe hoe het kabinet de motie-Van der Lee uitvoert. Deze motie verzoekt het kabinet om bij de maatvoering van de maatregel gericht op kolencentrales, ook rekening te houden met de benodigde reductie die in de jaren 2021, 2022 en daarna nodig is om het Urgendavonnis uit te voeren.