Aanbiedingsbrief overzicht met stand van zaken toezeggingen OCW

Minister Van Engelshoven stuurt haar reactie op het verzoek van de Eerste Kamer om informatie te geven over de stand van zaken rond een aantal toezeggingen. De toezeggingen gingen onder meer over de Monitor Beleidsmaatregelen Hoger Onderwijs en subsidieregeling Wet fiscale maatregel rijksmonumenten.