Aanbiedingsbrief reactie op verzoek van de Commissie voor OCW EK stand van zaken toezeggingen

Minister Slob stuurt zijn reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  naar de Eerste Kamer. De commissie had verzocht om informatie over de stand van zaken rond een aantal toezeggingen. Deze gingen onder meer over de evaluatie van het passend onderwijs en een plan voor ondersteuning van scholen in verband met de coronacrisis