Wetsvoorstel en toelichting wijziging Wet financiering sociale verzekeringen (differentiatie en voortschrijdend cumulatief rekenen)

Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen, met memorie van toelichting.

Wetsvoorstel en toelichting wijziging Wet financiering sociale verzekeringen (differentiatie en voortschrijdend cumulatief rekenen) (PDF | 17 pagina's | 940 kB)

Bijlagen