Aanbieding nota van wijziging wetsvoorstel opt-in ongevraagde telefonische reclame

Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen.