Aanbiedingsbrief bij Memorie van antwoord Grondwetsvoorstel herijking herzieningsprocedure Grondwet

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord inzake herijking herzieningsprocedure Grondwet.

Aanbiedingsbrief bij Memorie van antwoord Grondwetsvoorstel herijking herzieningsprocedure Grondwet (PDF | 1 pagina | 49 kB)