Aanbiedingsbrief bij Memorie van antwoord Grondwetsvoorstel kiescollege kiezers buiten Nederland

Minister Ollongren biedt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het Grondwetsvoorstel kiescollege kiezers buiten Nederland, over het in overweging nemen van verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Aanbiedingsbrief bij Memorie van antwoord Grondwetsvoorstel kiescollege kiezers buiten Nederland (PDF | 1 pagina | 48 kB)