Nota van wijziging wetsvoorstel opt-in ongevraagde telefonische reclame

Nota van wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen.