Beantwoording Kamervragen actieplan ter voorkoming witwassen

Minister Hoekstra stuurt de beantwoording van Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van het Schriftelijk Overleg over het BNC-fiche Mededeling Commissie over het actieplan beleid ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme.