Beantwoording Kamervragen over artikel 'Nog altijd miljarden euro's subsidie naar fossiele energiesector'

Minister Wiebes stuurt zijn antwoorden op schriftelijke vragen over het artikel 'Nog altijd miljarden euro's subsidie naar fossiele energiesector'. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Sienot (D66).