Beantwoording Kamervragen over toekenningen Fonds Podiumkunsten irt geografische spreiding

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over geografische spreiding bij de toekenning van het fonds voor de podiumkunsten.