Kamerbrief over subsidiariteitstoets voorstellen Europese Commissie

Minister Wiebes biedt deTweede Kamer de reactie aan op de motie waarin wordt gevraagd een grondige subsidiariteitstoets uit te voeren bij de Green Deal en alle onderdelen daarvan, en de bezwaren vanuit de Kamer daarbij mee te nemen.