Kamerbrief over Aanwijzing aan de Autoriteit woningcorporaties over het niet-handhaven op de markttoets bij de overname van (een deel van) het bezit van woningcorporatie Vestia door andere woningcorporaties in zes maatwerkgemeenten

Minister Ollongren (BZK) heeft een Aanwijzing gegeven aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). In haar brieven aan de Eerste- en Tweede Kamer licht zij toe dat zij de Aw met deze aanwijzing heeft verzocht om bij de overname van (een deel van) het bezit van woningcorporatie Vestia door andere woningcorporaties in zes maatwerkgemeenten niet te handhaven op het in de Woningwet verankerde vereiste van de markttoets.

In de situatie van Vestia zou toepassing geven aan dat vereiste onwenselijk zijn. Het gaat hierbij namelijk om een bijzondere situatie waarin het proces rondom de markttoets in feite al is doorlopen in het traject met de zes maatwerkgemeenten. De beoogde uitkomst van dat traject kan niet worden bereikt in het geval dat een markttoets moet worden gedaan.