Afschrift brief aan Tweede Kamer over Nationaal Groeifonds

Afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over het Nationaal Groeifonds.