Kamerbrief over uitvoering motie Van Meenen over lerarenbeurs

De ministers Slob en Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Van Meenen (D66). De motie ging over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs.