Kamerbrief met reactie op commissiebrief over de beleidsdoorlichting artikel 11 studiefinanciering

Minister Van Engelshoven reageert op het verzoek van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer. De commissie had verzocht om opnieuw in te gaan op de uitvoering van de motie van de Kamerleden Van der Molen (CDA) en Bruins (CU). De motie verzoekt de regering om in de beleidsdoorlichting van artikel 11 ook het totaalbedrag aan studieschuld, het niet inbare gedeelte en prognoses voor de komende jaren mee te nemen.

Kamerbrief met reactie op commissiebrief over de beleidsdoorlichting artikel 11 studiefinanciering (PDF | 3 pagina's | 226 kB)