Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over Miljoenennota 2021

Minister Hoekstra biedt zijn antwoorden aan op schriftelijke vragen die in de Tweede Kamer zijn gesteld ter voorbereiding op de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB). 

Kamervragen over stukken bij Miljoenennota 2021

Vanuit de Tweede Kamer zijn schriftelijke vragen gesteld over: 

  • de Miljoenennota 2021 (inclusief bijlagen):
  • het op Prinsjesdag 2020 gepresenteerde Nationaal Groeifonds;
  • de begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld;
  • de Macro-Economische Verkenning 2021 door het Centraal Planbureau (CPB).