Kamerbrief over EC-voorstel verordening verlenging geldigheid L-categorie voertuigen i.v.m. COVID-19

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over het spoedvoorstel van de Europese Commissie vooe de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers en de kabinetsreactie daarop. De Europese Commissie deed dit voorstel om terugvallende verkopen als gevolg van COVID-19 voor de industrie te beperken.