Uitstel advies Commissie evaluatie restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog

Minister Van Engelshoven schrijft aan de Tweede Kamer dat het advies van de Raad voor Cultuur over de evaluatie van het restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog langere tijd nodig heeft.