Beantwoording Kamervragen over maatschappelijke kosten en baten zonne-energieprojecten

Minister Wiebes beantwoordt vragen over het onderzoek ‘Maatschappelijke kosten-batenanalyse naar toekomstige inpassing van drie alternatieven voor opwek van zonne-energie’.