Beantwoording feitelijke vragen over rapport Algemene Rekenkamer

Minister Slob beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het rapport 'Hilversum in Beeld' van de Algemene Rekenkamer.