Kamerbrief bij18e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de Tweede Kamer de 18e Voortgangsrapportage (VGR18) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) over de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020. Zij gaat daarbij in op de rapportage.