Nader rapport richtlijn online omroepdiensten

Minister Dekker stuurt de Koning en de Tweede Kamer het nader rapport over het advies van de Raad van State over het Implementatiewetvoorstel Richtlijn online omroepdiensten.

Nader rapport richtlijn online omroepdiensten (PDF | 1 pagina | 90 kB)