Uitstelbrief verzoek reactie op brief over eindrapportage en advies over structurele aanpak van de stikstofproblematiek

Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer, mede namens MInister Schouten en Staatssecretaris Van Veldhoven, een uitstelbrief om hun reactie te geven op de brief van een aantal wetenschappers, die op hun beurt reageren op een onderdeel uit het advies van het Adviescollege stikstofproblematiek d.d. 8 juni 2020. Dat onderdeel betreft de inzet van biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie.