Kamerbrief over aanbod stages en leerbanen en gelijke kansen op stages


Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over het aanbod van stageplaatsen en leerbanen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daarbij gaat zij in op de maatregelen om het aanbod van stages en leerbanen in het mbo op peil te houden. Ook informeert zij de Kamer over de acties en maatregelen om gelijke kansen op stages te bevorderen en stagediscriminatie tegen te gaan.