Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag wijziging Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

Minister Koolmees biedt een Nota naar aanleiding van het verslag aan vanwege het wetsvoorstel om de koppeling te veranderen tussen de ingang van de AOW- en pensioenrichtleeftijd en de levensverwachting.