Bijlage Correcties Kamervragen 4 en 232

Bijlage bij de Kamerbrief 'Rectificatie antwoorden Kamervragen ontwerpbegroting OCW 2021'. De bijlage bevat de oorspronkelijke antwoorden en de gecorrigeerde antwoorden op vragen over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021.