Beantwoording vragen over begrotingsbehandeling OCW

De ministers Slob en Van Engelshoven beantwoorden vragen van de Tweede Kamer uit de openbare behandeling in de 1e termijn van hoofdstuk VIII (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) van de Rijksbegroting 2021.