Beantwoording Kamervragen over 21e voortgangsrapportage project Verwerving F-35

Staatssecretaris Visser beantwoordt vragen over de 21e voortgangsrapportage project Verwerving F-35. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.