Beantwoording Kamervragen over vaststellen van begrotingsstaat van Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021

Minister Bijleveld beantwoordt vragen over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2021. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.