Beantwoording Kamervragen over bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie

Minister Bijleveld beantwoordt vragen over de bijeenkomst van NAVO-ministers van Defensie op 22 en 23 oktober 2020. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.