Brief (Aanvullende) nota's n.a.v. het verslag pakket Belastingplan 2021

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer aanvullende nota’s naar aanleiding van het verslag pakket Belastingplan 2021. Als bijlagen zijn de notitie van het Centraal Planbureau met de analyse van de verwachte effecten van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) en alternatieven en de gegevensbeschermingseffectbeoordeling bij het wetsvoorstel Wet Verbetering uitvoerbaarheid toeslagen toegevoegd.