Kamerbrief bij 7e nationale rapportage Joint Covention

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de Tweede Kamer het 7e nationaal rapport over de Nederlandse maatregelen naar aanleiding van het Gezamenlijk Verdrag inzake de Veiligheid van het Beheer van Bestraalde Splijtstof en inzake de Veiligheid van het Beheer van Radioactief Afval (Joint Convention). Zij informeert de Kamer daarbij over de inhoud van het rapport en over de 7e toetsingsconferentie die van 25 mei tot 4 juni 2021 plaatsvindt.