Nader rapport wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches

Staatssecretaris Van 't Wout biedt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches aan.