Antwoorden vragen over ISB financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken mbo

Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over de incidentele suppletoire begroting (ISB) voor de financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken middelbaar beroepsonderwijs.