Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008

Minister Slob reageert op de schriftelijke inbreng van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008.

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008 (PDF | 9 pagina's | 269 kB)