Beantwoording Kamervragen over aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden

Minister Ollongren beantwoordt vragen naar aanleiding van de brief over het aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden.