Kamerbrief voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de invulling van een aantal moties en toezeggingen als voorbereiding op het Wateroverleg van 11 november 2020. Ook geeft zij de stand van zaken rond enkele onderwerpen.

Kamerbrief voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020 (PDF | 15 pagina's | 750 kB)

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • klimaatadaptatie, droogte en grondwater;
  • drinkwater en waterkwaliteit;
  • waterveiligheid;
  • Noordzee, Wadden en grote wateren;
  • internationaal;
  • overige actuele zaken.