Kamerbrief met reacties kabinet op onderzoek belemmeringen delen van woonruimte door bijstandsgerechtigden en handreiking maatwerk Participatiewet

Staatssecretaris Van 't Wout geeft de reactie van het kabinet op een onderzoek naar belemmeringen die bijstandsgerechtigden ervaren om hun woning te delen. Ook geeft de staatssecretaris een kabinetsreactie op een handreiking om vanuit de Participatiewet maatwerk te bieden aan dak- en thuisloze jongeren.

Kamerbrief met reacties kabinet op onderzoek belemmeringen delen van woonruimte door bijstandsgerechtigden en handreiking maatwerk Participatiewet (PDF | 10 pagina's | 567 kB)