Beantwoording Kamervragen over het artikel ‘Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland’

Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over het artikel 'Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland'.