The Energy Charter Treaty (ECT) (Engels)

Het Energiehandvestverdrag of Energy Charter Treaty (ECT) is een investeringsakkoord met 53 ondertekenaars en verdragsluitende partijen, dat een multilateraal kader voor energiesamenwerking biedt.