The Energy Charter Treaty (ECT) (Engels)

Het Energiehandvestverdrag of Energy Charter Treaty (ECT) is een investeringsakkoord met 53 ondertekenaars en verdragsluitende partijen, dat een multilateraal kader voor energiesamenwerking biedt.

The Energy Charter Treaty (ECT) (Engels) (PDF | 22 pagina's | 833 kB)