Aanbiedingsbrief bij het schriftelijk overleg over de reactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Staatssecretaris Van Huffelen stuurt de Kamer de antwoorden op de vragen over de op 17 juli 2020 toegezonden kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag.

Aanbiedingsbrief bij het schriftelijk overleg over de reactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens. (PDF | 1 pagina |50 kB)