Antwoorden Kamervragen over het bericht dat sstudenten spionagesoftware moeten installeren

Minister Van Engelshoven antwoordt op de Kamervragen over het bericht  over studenten die spionagesoftware moeten installeren
om tentamens te kunnen doen naar de Tweede Kamer.