Kamerbrief Evaluatie Wet dieren

Aanbieding van het rapport over de evaluatie van de Wet dieren. In opdracht van het ministerie van LNV heeft Bureau Berenschot de evaluatie uitgevoerd. Daarnaast heeft Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek van de NVWA (BuRO) op eigen initiatief een evaluatie van de wet uitgevoerd.

In deze brief staat een samenvatting van de bevindingen van beide evaluaties. Daarnaast staat in deze Kamerbrief de beleidsreactie op beide rapporten.

Kamerbrief Evaluatie Wet dieren (PDF | 16 pagina's | 144 kB)