Beantwoording Kamervragen over uitblijven covid-19-bonus zorgprofessionals in Caribisch Nederland

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over het uitblijven van een covid-19-bonus voor zorgprofessionals in Caribisch Nederland