Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen over diverse moties en toezeggingen over funderend onderwijs en het lerarenbeleid

Minister Slob stuurt de antwoorden op de aanvullende vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de brief van 10 juli 2020 naar de Tweede Kamer. De vragen gingen over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en het lerarenbeleid en over een aantal overige beleidsontwikkelingen.