Aanbiedingsbrief antwoorden vragen over financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19

Minister Slob en minister Van Engelshoven sturen de antwoorden op de Kamervragen over financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma in verband met COVID-19 naar de Tweede Kamer.