Kamerbrief over informatie geselecteerde proeftuinen 2e ronde aardgasvrije wijken

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over het uitvoeren van de overgenomen motie van de heer Koerhuis. Deze motie verzoekt de regering om de aanvragen, projectplannen en businesscases van de toegekende projecten en het advies van de Adviescommissie Aardgasvrije Wijken naar de Tweede Kamer te sturen. De aanvragen zijn openbaar gemaakt onder de Wet openbaarheid van bestuur via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardgasvrije-wijken/deelnemende-gemeenten-aardgasvrij-maken.