Kamerbrief voortgang stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen in verband met de stimulering van hernieuwbare energie en andere vormen van CO2-reductie. Hij gaat onder meer in op de realisatie van projecten met een SDE+-beschikking, het gebruik van zwavelhexafluoride in windturbines, en enkele onderwerpen rond de SDE++.